Elpris kommande 3 månader

Styrelsen har beslutat att el-kostnaderna fördelas enligt följande: 

De fasta el-nätkostnaden, avläsning och Panorama Systemet ingår i månadsavgiften fördelat enligt andelstal 1. (beroende på lägenhetsstorlek) Ingen höjning nu.
Var 3:e månad justerar vi kWh-priset så det motsvarar det vi betalar. 

El-kostnaden efter din förbrukning  för Juni – Augusti: 

El-nät:54,4öre /kWh
El-handel:61,1öre /kWh
Ditt el-pris:115,5öre /kWh
Moms 25% tillkommer.