Bopärm

I denna Bopärm hittar du viktig information om hur du sköter din lägenhet. Det är viktigt att sköta och underhålla lägenheten enligt lämnade instruktioner för att garantin ska gälla.

Har du några frågor kontaktar du din styrelse.

Här hittar du hela bopärmen som zip-fil när du skall skapa ny USB med bopärmen

Bifogade dokument

peab brf grönskan boinformationsbroschyr

Kontaktuppgifter

 

För att nå sidan krävs inloggning

Inloggning för befintliga användare