Styrelsen

brf grönskans styrelse

Styrelsen 2022 -2024 från Vänster: (1)Sekreterare Louise Losell, (2)Suppleant Birgitta Håkansson, (3)Fastighetsvärd Tommy Johansson, (4)Styrelseordförande Lena Eriksson, (5)Kassör P-A Lundgren

Styrelsen kan nås via mailadressen gronskan.styrelsen@gmail.com