20/11 OVK-besiktning

Måndagen den 20 november blir det ventilationskontroll i samtliga lägenheter.

OVK Obligatorisk ventilationskontroll. Återkommande kontroll vart 3:e år. Enligt Bygglagen(2010:900), 8 Kap, 25§ samt Plan och Byggförordning.
Samtliga lägenheter skall kontrolleras. Man mäter in-luftflödet, temperatur och tryckskillnad mellan in och utluft i ventilationssystemet. Inför OVK skall samtliga brf medlemmar/boende (en per lägenhet) besvara följande formulär. Det är viktigt att ni lämnar uppgifter så det blir smidigt för besiktningsmannen att genomföra kontrollen av luftflödet. 

Obs! Det är viktigt att du inte ändrar på tillluften eftersom det även påverka andra lägenheter 

Det är viktigt att du inte stänger av tilluften, så det inte blir fuktigt och kan orsaka mögeltillväxt.


Alla fönster och balkongdörrar skall vara stängda den 20/11 och reservdag 21/11

Alla lägenheter får en blankett i postboxen den 6 november
Den skall fyllas i av den som bor i lägenheten och lämnas i retur till styrelsen senast den 13/11