Sommargäster i huset

Nu finns ett regelverk för att du skall kunna låna ut din lägenhet under sommaren.

Se vidare

under medlemssidorna / sommargäster