Från Årsstämman 20240522

Tack ni som kom till stämman för att ni visar intresse för huset vi bor i.

Ordinarie styrelsemedlemmar omvaldes för kommande period 2024-2025.
Styrelseordförande: Lena Eriksson
Ledamöter: P-A Lundgren, Louise Losell och Tommy Johansson.
Ny Styrelsesuppleant valdes: Kent Arvidsson lgh 1102

Vid Konstituerande möte fastställdes att P-A fortsätter som föreningens kassör.
Louise är sekreterare och brandskyddsansvarig
Kent är nu tillförordnad fastighetsvärd tills Tommy är åter.

Årsredovisning kan läsas på hemsidan.
Länk: Årsredovisning 2023

Lämna ett svar