Sommargäster

Regler för Låna ut sin lgh under sommaren 2024

Villkor för att låna ut sin lägenhet Juni, Juli och Augusti.

  • Samtliga andelsägare av bostadsrätten skall skriva på baksidan av denna blankett som lämnas senast en vecka före utlåningen till Styrelsen. Bor du i huset kan du lägga ansökan i Styrelsens postlåda.
    Alternativt kan du skanna, ta en bild och e-posta blanketten till gronskan.styrelsen@gmail.com 
  • Tid för utlåning och gästen/gästernas namn
  • Ange anledning till utlåning.(Du är kanske studerande och jobbar på sommaren på annan ort eller vistas hos nära släktingar, etc.)
  • Bostadsrättshavaren får inte hyra ut lägenheten i andra hand under sommaren.
  • Bostadsrättshavaren får inte hyra ut lägenheten som hotellverksamhet, typ Airbnb.
  • Endast den/de personer som som du anger på blanketten får bo i lägenheten under angiven tid.


Du ansvarar för att dina gäster följer stadgar och regler och visar hänsyn.

Sommar och grilltider. Man får inte grilla med kolgrill på balkong eller lägenhetens uteplats. Använd grillplatsen på gården kl 11 till 23.
 

Informera dina gäster om regler för grillplatsen.


OBS! Använd inte tändvätska eftersom det skapar mycket os och rök.

Använd tändbricketter, stearinblock, gasbrännare eller Skorstenständare (tidningspapper)

Använder du husets stora grill: Skrapa grillgallret med stålborste som finns vid grillplatsen när du grillat färdigt.
Är du sista för dagen skall du samla upp aska och rester samt sopa,
Kan göras på förmiddagen dagen efter, senast kl 11:00

Visa hänsyn till grannar och städa efter er.

BILTEMA

Tidningspapper i botten, fyll upp med kol.
Tänd på med gaständare genom stora hålen

Brf. Grönskan

Styrelsen