Felanmälan

Såhär gör du en felanmälan

Felanmälan Hiss
KONE: 0771- 50 00 00

Felanmälan under Garantitid Peab Bostad Kundcenter ( till november 2025)

peabbostad.se/kontakt/kundservice

På peabbostad.se kan du även hitta en hel del svar på frågor som du kan ha som rör ditt nya boende.  Gå in under fliken För boende för att hitta till vår informationsbank med svar på vanliga frågor.
Du kan även ringa till Peab kundcenter vardagar 08:00-16:00

Telefonnummer: 0101-500 430

Fastighetsjour kvällar och helger 

Brådskande ärenden som kräver akut handläggning som inte kan vänta till vardag – kontakta  Securitas på: 08- 65 777 20
Tänk på att varje utryckning med Securitas blir en kostnad för föreningen.

Var därför sparsam med att ringa Securitas förutom i nödfall.

Vitvaror

Garantin för vitvarorna har upphört. Vill du få reparation på din vitvara från Electrolux: Telefonnummer: 0771-76 76 76
Beställning av reparation kan göras via deras hemsida Electrolux

Ekonomisk förvaltning 

Brf Grönskan Kundtjänst: 010-288 00 27

Brf Grönskan
NABO 117937, FE 617
107 76 Stockholm

Styrelsen Brf Grönskan

Brf Grönskan Styrelsen e-post: gronskan.styrelsen@gmail.com

Rudavägen 11, 302 64 Halmstad
Hemsida: brfgronskan.se
Styrelseordförande:

Lena Eriksson 070-873 45 66

Fastighetsvärd:

Tommy Johansson  lgh. 1101.  tel 076-644 33 92

Teknisk fastighetsförvaltning 
HSB Göta Teknisk förvaltning och drift
Felanmälan typ stopp i avlopp, Här kan du även få hjälp med diverse saker i din lägenhet.
Alla fel och åtgärder i den lägenhet som inte är garantifel kostar pengar som du själv skall betala till HSB.
(Garantiärenden skall alltid anmälas till PEAB)

Du kan ringa in och anmäla fel under våra öppettider som är:
Mån-tors 07:00-16:00
Fre 07:00-15:00
Tel: 077- 110 10 30, knappval 1. / Alternativt gör felanmälan på https://www.hsb.se/gota/felanmalan/

Ansvarig på HSB: Ulf Emanuelsson tel 010-442 37 78

För att nå sidan krävs inloggning

Inloggning för befintliga användare