Grillplats

Regler för grillplatsen:

OBS! Använd inte tändvätska eftersom det skapar mycket os och rök.

Använd tändbricketter, stearinblock, gasbrännare eller Skorstenständare (tidningspapper)

Använder du husets stora grill: Skrapa grillgallret med stålborste som finns vid grillplatsen när du grillat färdigt.
Är du sista för dagen skall du samla upp aska och rester samt sopa, Kan göras på förmidagen dagen efter, senast färdigt kl 11.

Visa hänsyn till grannar och städa efter er.

BILTEMA pris 99:90

Tidningspapper i botten, fyll upp med kol.
Tänd på med gaständare genom stora hålen

För att nå sidan krävs inloggning

Inloggning för befintliga användare